Home » Terms of Use » KF, s.r.o.

Hotel Prédium - Terms of Use

 

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti KF, s.r.o.

Prehliadaním internetových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania stránok spoločnosti KF, s.r.o., a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. KF, s.r.o.., si vyhradzujú právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na stránkach upravovať a meniť.

Žiadame Vás, aby ste nepoužívali tieto internetové stránky ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte.

Používanie stránok

KF, s.r.o., umožňujú prezeranie a preberanie informácií z týchto stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom KF, s.r.o.; ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno KF, s.r.o., ale aj na označenie KF, s.r.o. a logo spoločnosti.

Publikovaním informácií na týchto internetových stránkach nemôže byť považované za poskytnutie práva na ich používanie v zmysle ochrany autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu KF, s.r.o., nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránok. Neoprávnené používanie informácií a z týchto stránok v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na týchto stránkach je potrebné konzultovať so KF, s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie a údaje publikované na týchto internetových stránkach nie sú právne záväzné, majú len informatívny charakter a sú poskytované len za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o aktivitách spoločnosti KF, s.r.o. Snahou spoločnosti KF, s.r.o., je poskytovať prostredníctvom svojich internetových stránok vždy správne a aktuálne informácie. KF, s.r.o., však neručia za presnosť, úplnosť, relevanciu a ani spoľahlivosť týchto informácií.

martin.krcmar@predium.sk

 

 

HomeSingle Rooms Double Rooms SuiteRestaurantWellnessAerobicsFitnessSquashTennisBowlingPrice listGalleryContactsCurrent events Private events Corporate events
Hotel PRÉDIUM © 2009 - 2014 • all rights reserved www.pdfdesign.sk